ESI哈尔滨工业大学学科排名情况最新统计(按照引文数量排名)

2014-02-16 00:00
新的一年开始了,让我们来看看去年的科研水平是否有提高,我将ESI数据中目前我校进入的学科按照引文数量在世界的排名情况和去年做了一个对比,看看今年我们是否应该更加努力了。(按照文章发表数量的排名情况已经有其他老师发布了,这里不再重复)。

点击微信扫一扫

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 

最近留言

没有数据
扫描二维码访问
欢迎使用手机扫描二维码访问